Pályázatok

GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című projekt

  • a kedvezményezett neve: SHS KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.
  • a képzések elnevezése és célja:

a)  Hatékony csapatmunka képzés
b) b) Irodai szoftverek plusz képzés
c) Munkahelyi egészségfejlesztés képzés

Célok: munkafolyamatok fejlesztése, vezetői készségek fejlesztése, kommunikáció fejlesztése

  • a szerződött támogatás összege: 7.116.250Ft,-
  • a képzések részletes bemutatása: 30-40 órás soft skill képzések. Képző: Nyelvcentrum Happy Days Kft. A résztvevők összlétszáma: 45 fő.
  • a képzések befejezési dátuma: 2024.05.30.

GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című projekt

A projekt célja, hogy a vállalkozásunk részére nyújtott támogatásnak köszönhetően munkahelyi képzések valósuljanak meg, ezzel növelve szolgáltatásaink színvonalát.

  • a kedvezményezett neve: SHS KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.
  • a képzések elnevezése és célja:

   a) Hatékony csapatmunka képzés 2022.02.23-2022.04.27.
   Célja, hogy segítse a hatékony csapatmunkát, együttműködési képességeink javuljanak

   b) Hatékony kommunikáció képzés 2022.06.01-2022.09.23. Célja, hogy a képzésben résztvevők munkavégzése mind szóban, mind írásban hatékonyabb legyen

   c) Irodai szoftverek képzés 2022.10.26-2022.12.16.
   Célja, hogy a munkavállalók irodai szoftverhasználata magas szintű legyen.
  • a szerződött támogatás összege: 5 576 760 Ft
  • a képzések részletes bemutatása: 30-40 órás soft skill képzések. Képző: Nyelvcentrum Happy Days Kft. A résztvevők összlétszáma: 54 fő.
  • a projekt befejezési dátuma: 2022.12.16.

GINOP-8.3.5-18/B azonosító jelű Mikro-, kis és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram keretében

Adós neve: SHS Kft.
Rövid bemutatás:FORGÓESZKÖZ FINANSZÍROZÁSMUNKAERŐ KÖLTSÉG FINANSZÍROZÁS
Hitel összege: 25.000.000 Ft

GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” című projekt

 • a kedvezményezett neve: SHS KÖNYVELŐ ÉS ADÓTANÁCSADÓ
 • a képzések elnevezése és célja:
  • a) Hatékony csapatmunka képzés
  • b) Hatékony kommunikáció képzés
  • c) Irodai szoftverek képzés

Célok: munkafolyamatok fejlesztése, vezetői készségek fejlesztése, kommunikáció fejlesztése

 • a szerződött támogatás összege: 5 576 760 Ft
 • a képzések részletes bemutatása: 30-40 órás soft skill képzések. Képző: Nyelvcentrum Happy Days Kft. A résztvevők összlétszáma: 54 fő.
 • a képzések befejezési dátuma: 2022.12.16.

„Gyakornoki program pályakezdők támogatására” A projekt címe: Gyakornokok foglalkoztatása az SHS Kft-nél”

A projekt azonosító száma: GINOP-5.2.4-16-2016-00699
Projekt megvalósítás kezdete: 2017.03.29.
Megítélt támogatás összege: 4.576.883 .- Ft
Támogatás intenzitás : 100 %
Projekt befejezése:

A projekt részeként 2 fő gyakornok (bérszámfejtő-bérügyintéző) foglalkoztatása valósul meg eszközbeszerzéssel egybekötve.

Támogatás szakmai, műszaki tartalma:

2 fő gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódó 9 havi bérköltség támogatás

1 fő vállalati kapcsolattartó bérköltsége, havi 70.000 Ft értékben 9 hónapon keresztül

Eszközbeszerzés: gyakornoki munkahelyek kialakításához m, munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése ( 1 db szerver, 2 db szék, 2 db íróasztal)

„A Rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban-rugalmas, családbarát foglakoztatása módszerek bevezetése a munkáltatóknál”

A projekt címe: Rugalmas foglalkoztatás bevezetése az SHS Kft-nél

Projekt azonosító : GINOP-5.3.2-16-2016-00108
Projekt kezdése: 2017.06.01.
Megítélt támogatás: 11.706.015,- Ft
Támogatás intenzitás: 100 %

Projekt befejezése:
A projekt szakmai, műszaki tartalma: rugalmas foglalkoztatási reform bevezetése és alkalmazása 10 fő munkavállaló munkakörében, kötetlen és törzsidő- peremidős formában.

Az átalakításra kerülő munkakörök igazodnak a vállalati működési gyakorlathoz.

Elérhető eredmények: munkaszervezési kultúra javítása, a dolgozói elégedettség növelése, motiváció, lojalitás erősítése, új munkakultúrák meghonosodása, vezetői gondolkodásmód fejlődése, munka magánélet egyensúly erősödése.

A foglalkoztatási forma bevezetéséhez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése és tanácsadás igénybevétele, valamint munkahelyimentor foglalkoztatása.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós támogatás segítségével a „Munkahelyi képzések az SHS KFT-nél” című projekt keretében a SHS KFT. a piaci versenyképességének növeléséhez munkahelyi képzéseket valósít meg. A támogatás mértéke több mint 15,37 millió Ft, amely Európai Uniós és hazai támogatásból valósult meg.

Projekt kódszáma: GINOP-6.1.6-17-2018-00701
Projekt címe: Munkahelyi képzések az SHS KFT-nél
Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.03.31.
Elnyert támogatás összege: 15.370.760,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt bemutatása
A munkavállalók végzettsége színes képet mutat így az általános szaktudás és a digitális kompetencia sajnos erősen alapszinten van a cégben. A vállalkozás versenyképességének növekedéséhez, valamint a munkatársak a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztéséhez az általános szaktudás és a digitális kompetencia fejlesztésére volt szükség. A projekt során sor került ECDL Select Start képzésre, Kommunikációs tréningre, Konfliktuskezelő tréningre, Csapatépítő tréningre, valamint Idegennyelvű kommunikációs képzésre is.

A fenti képzések hatására a piaci viszonyoknak megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerőállomány áll rendelkezésünkre, amely hozzájárul vállalkozásunk versenyképességének növeléséhez.

A projekt megvalósítása után vállalkozásunk munkatársai naprakészebb tudással fognak rendelkezni a mindennapi tevékenységük elvégzéséhez. A projekt tervezett befejezés dátuma 2020 március vége.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül elnyert európai uniós támogatás segítségével a „Munkahelyi képzések az SHS KFT-nél” című projekt keretében a SHS KFT. a piaci versenyképességének növeléséhez munkahelyi képzéseket valósít meg. A támogatás mértéke több mint 15,37 millió Ft, amely Európai Uniós és hazai támogatásból valósult meg.

Projekt kódszáma: GINOP-6.1.6-17-2018-00701
Projekt címe: Munkahelyi képzések az SHS KFT-nél
Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2020.08.29.
Elnyert támogatás összege: 15.370.760,- Ft
Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt bemutatása
A munkavállalók végzettsége színes képet mutat így az általános szaktudás és a digitális kompetencia sajnos erősen alapszinten van a cégben. A vállalkozás versenyképességének növekedéséhez, valamint a munkatársak a munkaerő-piacon maradáshoz szükséges alap- és személyes kompetenciák fejlesztéséhez az általános szaktudás és a digitális kompetencia fejlesztésére volt szükség. A projekt során sor került ECDL Select Start képzésre, Kommunikációs tréningre, Konfliktuskezelő tréningre, Csapatépítő tréningre, valamint Idegennyelvű kommunikációs képzésre is.

A fenti képzések hatására a piaci viszonyoknak megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal rendelkező munkaerőállomány áll rendelkezésünkre, amely hozzájárul vállalkozásunk versenyképességének növeléséhez. 

A projekt megvalósítása után vállalkozásunk munkatársai naprakészebb tudással fognak rendelkezni a mindennapi tevékenységük elvégzéséhez.

 

AZ SHS KFT. 2.970.000,- FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM KERETÉN BELÜL A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM ÁLTAL, 2019.05.17. NAPON MEGHIRDETETT „NAPELEMES RENDSZER TELEPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK” CÍMŰ FELHÍVÁSON.

a projekt címe: Az SHS Kft. napelemes projektje
a projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.3-19-2020-01996
a projekt elszámolható összköltsége: 2.970.000,- Ft,
a vissza nem térítendő támogatás összege: 2.970.000,- Ft.
a támogatás intenzitása: 100 %.

A projekt keretei között, az SHS Kft. székhelyén (7341 Mágocs, Szabadság utca 31.) kiépítésre kerül egy
14.96 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer, így fenntartható módon, környezettudatosan tudjuk
végezni mindennapi munkánk. A napelemes rendszer telepítésével az éves energiafogyasztásunk 98,98 %-
át tudjuk kiváltani megújuló energiaforrás igénybevételével. A rendszer hozzásegít minket, hogy a jövőben
csökkenteni tudjuk a károsanyag kibocsátásunkat.